Door deze website te bezoeken, bevestigt u dat u de volgende Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid volledig gelezen en begrepen hebt, waaronder eventuele updates die nu en dan gepubliceerd worden op de site. Kivuto Solutions Inc. behoudt zich het recht voor om de Gebruiksvoorwaarden en het Privacybeleid naar eigen inzicht te wijzigen door deze publicatie te updaten.

 1. Welke informatie vraagt u op over mij?
 2. Hoe verzamelt en gebruikt u persoonlijke gegevens?
 3. Hoe kan ik mijn persoonlijke gegevens inkijken, bijwerken of wissen?
 4. Hoe verzamelt en gebruikt u niet-persoonlijke gegevens?
 5. Welke veiligheidsmaatregelen zijn er genomen om mijn gegevens te beschermen?
 6. Waar zullen mijn gegevens verwerkt worden?
 7. Wat is uw beleid inzake e-mails?
 8. Wat met wijzigingen aan het Privacybeleid?
 1. Welke informatie vraagt u op over mij?

  Zowel persoonlijke als niet-persoonlijke gegevens over elke bezoeker kunnen op deze site opgevraagd worden. Het type informatie dat opgevraagd wordt hangt af van uw acties en interactie met de site.

  Persoonlijke gegevens
  Persoonlijke gegevens worden enkel verzameld wanneer u deze informatie vrijwillig verstuurt omdat het systeem ze nodig heeft, zoals bij het registreren en bestellen. Alle persoonlijke gegevens die wij van u ontvangen, worden strikt vertrouwelijk behandeld. Noch uw naam, noch andere persoonsgegevens worden verkocht of beschikbaar gesteld aan derden, tenzij dit vereist is voor de uitvoering of vergoeding van uw bestelling of service. Meer informatie over het gebruik hiervan leest u verderop in dit Privacybeleid.

  Niet-persoonlijke gegevens
  Niet-persoonlijke gegevens worden opgevraagd via onze sitetechnologie om een persoonlijkere en relevantere ervaring te creëren tijdens uw bezoek. Met deze informatie kunnen wij ook de werking van de website verbeteren zodat wij u beter van dienst kunnen zijn.

 2. Hoe verzamelt en gebruikt u persoonlijke gegevens?

  Persoonlijke gegevens verzamelen
  Persoonlijke gegevens mogen verzameld worden tijdens registratie, bestellen en factureren, tijdens contacten met de klantenservice of wanneer u deelneemt aan een prijsvraag. Persoonlijke gegevens zullen nooit gedeeld worden op een wijze die niet gerelateerd is aan de hieronder beschreven methoden zonder u op voorhand in te lichten over de intentie; tevens zal u de gelegenheid aangeboden worden om niet hierop in te gaan of op andere manier dergelijke niet-gerelateerde gebruiken te verbieden.

  Registratie
  Tijdens het registreren kunt u mogelijk gevraagd worden om uw naam en e-mailadres voor authenticatie- en verificatiedoeleinden. Deze stappen kunnen nodig zijn om te verzekeren dat gebruikers juist geïdentificeerd en geverifieerd zijn als een gekwalificeerde gebruiker. Sommige aanbiedingen of acties op deze site gelden alleen voor leden van bepaalde organisaties. Als u vervolgens uw e-mailadres opgeeft en uw gegevens zijn geverifieerd, kunt u gebruik maken van deze aanbiedingen.

  Bestellen en facturering
  Wanneer u een bestelling plaatst, moet u mogelijk de gegevens van uw creditcard opgeven, evenals het afleveradres. Deze gegevens zijn nodig om uw bestelling af te handelen. Uw creditcardgegevens worden niet op onze server opgeslagen. Deze worden uitsluitend ter controle aangeboden aan het transactieverwerkende systeem van de creditcardmaatschappij. Het kan ook zijn dat u gevraagd wordt om uw naam en e-mailadres voor het aanmaken van uw online ontvangstbewijs en voor ons om aan u e-mails met betrekking tot uw bestelling te kunnen versturen.

  Klantenservice
  Persoonlijke gegevens mogen verzameld worden wanneer u een probleem doorgeeft of wanneer u navraag doet bij onze klantenservice. Er kan een overzicht worden bijgehouden van de correspondentie om u als klant van een optimale dienstverlening te kunnen voorzien.

  Deelname aan een Prijsvraag of Actie.
  Verder kunnen gegevens van u verzameld worden voor de deelname aan prijsvragen en vergelijkbare acties, wanneer u zich hiervoor vrijwillig aanmeldt. Alle wedstrijden hebben hun eigen privacybeleid welke onder de wedstrijdsectie op de OnTheHub-website bekeken kunnen worden.

  Persoonlijke gegevens gebruiken
  Uw persoonlijke gegevens worden niet verkocht, verhandeld of uitgeleend aan anderen.

  We werken wel samen met andere bedrijven om bepaalde taken namens ons uit te voeren, zoals het uitleveren van bestellingen en het verwerken van creditcardbetalingen. Deze partnerbedrijven hebben toegang tot persoonlijke gegevens die nodig zijn om hun taken uit te voeren. Ze mogen uw persoonlijke gegevens niet voor andere doeleinden gebruiken.

  Daarnaast kan informatie met betrekking tot de bestelling van een product gedeeld worden met de leverancier van dit product, ten behoeve van garantie- en ondersteuningsdoeleinden. Deze gegevens kunnen bevatten: uw naam, de datum van uw bestelling en het product dat u hebt besteld.

  Als u vragen hebt over hoe één van onze zakelijke partners of leveranciers met uw informatie omgaat, dient u rechtstreeks contact met hen op te nemen.

 3. Hoe kan ik mijn persoonlijke gegevens inkijken, bijwerken of wissen?

  Gebruikers kunnen de gegevens of voorkeuren in hun accountprofiel altijd wijzigen. Hiervoor is het wel noodzakelijk dat de gebruiker is aangemeld.

  U kunt uw account laten deactiveren door contact op te nemen met Ondersteuning via de link "Contact opnemen" onder aan de helppagina van uw webwinkel. Daardoor wordt uw toegang beperkt tot delen van de site die alleen voor leden toegankelijk zijn. Informatie in uw aankoopoverzicht blijft echter beschikbaar in beveiligde, permanente records.

 4. Hoe verzamelt en gebruikt u niet-persoonlijke gegevens?

  We gebruiken hiervoor technologieën zoals cookies, pixel tags ("pixels"), en lokale opslag, om zo, zowel op als buiten onze website, producten, diensten en advertenties te kunnen bieden, beveiligen en begrijpen.

  Niet-persoonlijke gegevens verzamelen
  Uw verificatiestatus wordt verzameld zodra u zich met succes registreert via een van onze verificatiediensten. De hieruit resulterende status is niet-persoonlijke informatie en wordt opgeslagen indien u uw status in de toekomst opnieuw dient te verifiëren.

  Niet-persoonlijke informatie wordt verzameld met behulp van technologieën zoals cookies. "Cookies" zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op de harde schijf van uw computer. De informatie die met deze technologie wordt verzameld is niet-persoonlijke informatie en maakt het ons mogelijk om uw interacties met de site te optimaliseren.

  Niet-persoonlijke gegevens gebruiken
  Met behulp van cookies kan er algemene informatie in de vorm van patronen van klantverkeer en sitegebruik worden verzameld om het ontwerp, de lay-out en de doeltreffendheid van de website te verbeteren. Dankzij het inzicht in deze patronen kunnen wij relevantere inhoud aanbieden en de relaties met de klanten versterken. Daarnaast wordt de verzamelde informatie gebruikt voor doelgerichte communicatie om u een meer persoonlijke en op maat gemaakte ervaring te bieden. Met de cookies spaart u ook tijd uit, omdat het systeem uw persoonlijke instellingen onthoudt.

  Merk op dat alle informatie enkel in samengestelde vorm verzameld en geanalyseerd wordt. Check uw browser om te verzekeren dat het gebruik van cookies toegestaan is voor een correcte werking van de site.

   

  Kivuto Solutions Inc. kan een beroep doen op externe partners op het vlak van reclametechnologie om u relevante advertenties aan te kunnen bieden op websites buiten ons netwerk. De partner op het vlak van reclametechnologie verschaft ons volgtechnologie, zoals een cookie, die door ons toegevoegd wordt aan uw browser. Hierdoor kunnen wij u uiterst relevante advertenties aanbieden op hun partnerwebsites, volgens uw verbintenissen met deze site. Indien u meer informatie wenst over dit proces of niet wenst eraan deel te nemen, gelieve dan contact met ons op te nemen.

   

  Cookies beheren
  Er zijn bedieningselementen in uw browser beschikbaar om cookies toe te staan, te blokkeren of te verwijderen. Voor instructies over het beheren van de cookies die deze andere websites gebruiken, kunt u terecht op de volgende website: http://windows.microsoft.com/en-US/windows-vista/Block-or-allow-cookies

  Houdt u er rekening mee dat, door uw cookie-instellingen aan te passen, eerdere instellingen of voorkeuren niet meer van kracht zullen zijn. Het gebruik en de functionaliteit van de site zullen aan verandering onderhevig zijn, inclusief de mogelijkheid om bepaalde producten te kopen en om de inhoud op de site te bekijken.

 5. Welke veiligheidsmaatregelen zijn er genomen om mijn gegevens te beschermen?

  Uw gegevens worden beschermd op het moment dat deze worden verzonden, maar ook als ze zijn opgeslagen. Uw account en profielgegevens zijn met een wachtwoord beveiligd, zodat alleen u toegang hebt tot deze persoonlijke gegevens. Op het moment van aankoop zorgt SSL-software (Secure Sockets Layer) ervoor dat alle ingevoerde gegevens vóór verzending worden versleuteld. Op die manier worden alle klantgegevens op beveiligde servers van het systeem beschermd tegen toegang door onbevoegden.

 6. Waar zullen mijn gegevens verwerkt worden?

  Kivuto Solutions Inc is een Canadese onderneming met vestigingen op 126 York Street, Suite 200, Ottawa, Ontario, Canada. Het werkt ook twee volle dochters – Kivuto Solutions LLC in de Verenigde Staten (4001 Kennett Pike, Suite 134- # 979, Greenville, De 19.808-2000.), En Kivuto Solutions Limited in de Europese Unie (2e verdieping, 16 South Main straat, Naas, Co. Kildare, Ireland).

  De meeste door Kivuto mogelijk gemaakte sites of webwinkels worden momenteel gehost op servers binnen de Verenigde Staten, maar de locatie van onze servers kan af en toe veranderen. Uw persoonlijke informatie kan opgeslagen worden op servers binnen de Verenigde Staten, Canada of een ander land.

  Daarnaast kan Kivuto Solutions Inc. uw informatie overdragen aan zijn partners, serviceproviders, productfabrikanten, licentiegevers, leveranciers en anderen binnen de Verenigde Staten, Canada of een ander land voor de doelstellingen zoals beschreven in dit Privacybeleid.

  Privacywetten en -vereisten verschillen naargelang het betreffende land. Gelieve er echter rekening mee te houden dat, ongeacht waar uw informatie wordt verzameld, gebruikt, overgedragen of opgeslagen, deze informatie beschermd zal zijn door de voorwaarden van dit Privacybeleid en eventueel op u van toepassing zijnde privacymeldingen indien ze verzameld is via deze website.

  Door uw informatie naar ons te sturen via deze website, stemt u ermee in dat ze verwerkt zal worden in de Verenigde Staten, Canada of een ander land in de wereld.

 7. Wat is uw beleid inzake e-mails?

  Kivuto Solutions Inc. voldoet volledig aan de CAN-SPAM Act, de Amerikaanse wet tegen ongewenste e-mails uit 2003 en Canada's anti-spamwetgeving (CASL, Canada's Anti-Spam Legislation). Wij zullen uw e-mailadres niet delen, verkopen, verhuren, uitwisselen of een derde autoriseren om het te gebruiken voor commerciële doelstellingen zonder uw toestemming. Indien u denkt dat u ten onrechte een e-mail van ons ontvangen hebt, contacteer dan feedback@Kivuto.com.

  U kan één of meer van de volgende e-mails van Kivuto Solutions ontvangen.

  Account- en Servicegerelateerde E-mail
  Kivuto Solutions Inc. behoudt zich het recht voor om u e-mails te sturen die betrekking hebben op de status van uw account. Dit omvat orderbevestigingen, mededelingen met betrekking tot hernieuwing/vervaldata, mededelingen met betrekking tot problemen met uw creditcard, andere transactionele e-mails en berichten over belangrijke wijzigingen aan de diensten van de website en/of ons Privacybeleid. Als u zich voor online-discussies of andere diensten hebt geregistreerd, ontvangt u mogelijk een e-mail specifiek met betrekking tot uw deelname aan deze activiteiten.

  E-mail Nieuwsbrieven
  Kivuto Solutions Inc. en OnTheHub bieden diverse nieuwsbrieven per e-mail. U zal deze alleen ontvangen wanneer u er eerder voor gekozen hebt om deze vorm van communicatie te ontvangen. Als u niet langer een specifieke nieuwsbrief wenst te ontvangen, volg dan de instructies om op te zeggen die onderaan elke nieuwsbrief staan.

  Promotionele Email
  Kivuto Solutions Inc. en OnTheHub kunnen u periodiek berichten sturen over producten en diensten waarvan wij denken dat deze interessant voor u kunnen zijn (indien u zich eerder voor het ontvangen van dit soort mededelingen hebt aangemeld). U kunt ervoor kiezen om in de toekomst geen berichten meer te ontvangen door de instructies om op te zeggen te volgen die onderaan elke e-mail staan.

  Enquête E-mail
  Wij kunnen u e-mails sturen om u uit te nodigen deel te nemen aan gebruikersenquêtes, waarin wij u om feedback vragen over onze diensten en bestaande of toekomstige producten en diensten, alsmede om informatie om onze gebruikers beter te leren begrijpen. Gebruikersenquêtes helpen ons enorm bij het verbeteren van onze diensten. Alle informatie die wij in dergelijke enquêtes verkrijgen, zullen intern gebruikt worden. De informatie zal alleen in geaggregeerde vorm worden gedeeld met gelieerde derden.

  HTML-E-mail
  Als u zich aanmeldt om email van ons (Kivuto Solutions en/of OnTheHub) te ontvangen, dan zult u zowel e-mails ontvangen met platte tekst en in HTML-formaat (met afbeeldingen). Als u ervoor kiest om onze e-mailberichten met HTML-indeling te bekijken, kunnen we een één-pixel-GIF plaatsen om te bepalen of lezers de email al dan niet hebben bekeken. Dit proces laat geen informatie achter op uw computer, noch verzamelt het informatie van uw computer. Wij delen deze gegevens alleen met derden in geaggregeerde vorm ter verbetering van de kwaliteit van de e-mails en aanbiedingen die wij distribueren.

  E-mails van U
  Houd er rekening mee dat, als u ons e-mails stuurt, de informatie die u verstrekt in deze e-mails mogelijk niet veilig of versleuteld is en dus toegankelijk kan zijn voor anderen. Wij adviseren u voorzichtig te zijn wanneer u besluit persoonlijke of vertrouwelijke informatie in e-mails te vermelden. Wij zullen uw e-mailadres gebruiken om rechtstreeks te reageren op uw vragen of opmerkingen.

 8. Wat met wijzigingen aan het Privacybeleid?

  Dit privacybeleid kan op elk moment worden gewijzigd. Eventuele wijzigingen worden op deze webpagina gepubliceerd. Gegevens die zijn verzameld terwijl een bepaalde versie van dit beleid van kracht is, worden in overeenstemming met die versie verwerkt.

  Als u nog steeds vragen, opmerkingen of aanmerkingen hebt, neem dan contact op met Support door te klikken op de link Contact opnemen onderaan de Help-pagina.